Byl jednou jeden život
17:30 - 18:30

"Narozením to všechno začíná, celý koloběh života. Čas plyne rychle jako voda v potoce. Děti rostou, nabývají zkušenosti a znalosti. Osvojují si první řemeslo, učí se číst, psát, počítat. Není to vše jen o povinnostech, k životu patří i hry, zábava a samozřejmě taky láska - důležité koření života. Všechny fragmenty (obrazy) a důležité milníky života vyprávěné písničkami a tancem v podání malých valášků i větších valachů."

Dětský folklorní soubor Valášek působí od roku 1982 v severo-valašské obci Kozlovice. Ve své práci navazuje na tradici lidové kultury a historicky bohaté oblasti moravskoslezských Beskyd, úžeji pak bývalého Hukvaldského panství. Základní repertoár čerpáme z písňových sbírek Františka Sušila, Františka Bartoše, Leoše Janáčka a z nejbližšího pramene - sbírek písní a tanců Vincence Sochy ze Lhotky pod Ondřejníkem. V současnosti máme ve Valášku 64 dětí - i s "Přípravkou" vč. dvou cimbálových muzik.

Organizační vedoucí je Petra Prašivková, o uměleckou stránku a choreografii se starají Veronika Fizková a Jakub Kahánek. Nejmenší předškolní děti připravuje v "Přípravce" Sandra Wesleyová.

Během své dlouholeté činností soubor vystupoval na mnoha folklorních slavnostech a festivalech doma i v zahraničí, natáčel pro Českou televizi a Český rozhlas Ostrava. Za všechny úspěchy jmenujme "zlaté" umístění v rámci soutěžního festivalu Visegrádské Vánoce (r. 2005) v Dolním Kubíně na Slovensku a v tomto roce také vystupoval s vánočním pásmem na Staroměstském náměstí v Praze.

Pravidelně se účastníme Dětské regionální přehlídky v Ostravě, kde v roce 2011 získala cimbalistka CM Valášek Pája Prašivková diplom za výborný hudební výkon a práci s dětským interpretem. K nejvýznamnějším událostem souborového života v posledních letech řadíme úspěchy valáškovských zpěváčků v soutěži dětských interpretů lidových písní - Zpěváček, kdy máme každoročně své zástupce ve finále této soutěže. V letech 2011 a 2012 se navíc členka souboru Sára Kokešová stala stříbrným Zpěváčkem. V ročníku 2016 se do celomoravského tzv. zemského finále 2016 probojovaly hned dvě členky Valášku: Sára Kokešová a Danka Rokytová. Mezi 35 nejlepšími zpěváky z celé Moravy poměřily své schopnosti a při červnovém finálovém klání se Sára Kokešová umístila mezi 10 nejlepšími Zpěváčky roku 2016. Ročník 2017 v této soutěži opět nebyl pro Valášek neúspěšný - Matěj Velký se ve svých 11letech, jako jeden z nejmladších soutěžících, probojoval mezi 20 nejlepších, kteří zazpívali na finálové koncertě v Kyjově.

Mezi naše nejoblíbenější festivaly, kterých se pravidelně účastníme, patří Sochovy národopisné slavnosti ve Lhotce pod Ondřejníkem, vánoční festival adventních zvyků, koled a řemesel Souznění, MFF Soláň nebo také Rožnovské slavnosti. V roce 2015 jsme pak stáli u realizace koncertu cimbálových muzik z Kozlovic s názvem Aby zmy se dobře měli a písničky sobě pěli, kde kromě dvou cimbálových muzik Dětského folklorního souboru Valášek vystoupily i další tři muziky z Kozlovic. Již tradicí se stalo pravidelné setkání "Cimbály na ulici" pořádané vždy v termínu letního slunovratu.

Jsme upřímně rádi, že k muzikantské sekci Valášku nově přibyla malá muzička, která byla založena v červenci 2011. Hlavním úkolem muzičky Valášek bylo doprovázet děti z nejmenšího oddílu souboru, tedy z Přípravky. Postupně se činnost muzičky rozrostla a nyní již pravidelně doprovází tanečníky z většího oddílu a vystupuje také samostatně. Muzička nacvičuje pod vedením Páji Prašivkové, čítá 8 členů a primášem je Filip Krpec.

Jak v muzičce, tak v celém souboru Valášek je hlavní náplní práce podporovat u dětí zájem o lidovou píseň, zvyky a tradice, které jsou nedílnou součástí nejen "folklórního" života. Odměnou pro všechny vedoucí je poté zájem dětí, které v průběhu svého dospívání a přestupů na střední školy neukončují svou folklorní aktivitu, ale přirozeně přestupují a pokračují v činnosti v rámci dospělého souboru Valašský Vojvoda.

Účinkující:

Valášek a Valašský vojvoda z Kozlovic


.

.

.

.

.