Brožurka k XX. ročníku slavností

20.01.2017

Brožura, která byla vydána k dvacátému ročníku festivalu Sochovy národopisné slavnosti.