O  festivalu

Na počest sběratele lidových písní a tanců v okolí Ondřejníku, vlasteneckého kantora Vincence Sochy, se pořádá ve Lhotce pod Ondřejníkem folklorní festival, nazvaný jeho jménem. Neúnavný objevitel prastarých zvyků a obyčejů lašského kraje založil v roce 1936 národopisnou skupinu, později přejmenovanou na soubor Pilky, který působí ve Lhotce dodnes.

Slavnosti bývají tradičně zahájeny v sobotu odpoledne shromážděním u pamětní desky V. Sochy na Obecním domě ve Lhotce. Následuje krojovaný průvod účinkujících do kulturního areálu obce, kde je připraven pestrý program folklorních souborů a muzik především z lašského regionu, ale také z folklorních oblastí vzdálenějších.

Po skončení programu pokračuje ještě lidová zábava za přispění cimbálových muzik zúčastněných souborů. Pro návštěvníky jsou přichystány také spousty kulinářských lahůdek: domácí koláče a cukroví, zelňačka, myslivecký guláš, bramborové placky a další speciality. A to vše v krásném přírodním prostředí s výhledem na okolní kopce.


V neděli v 9.00 hod. se koná slavnostní bohoslužba v místní kapli Navštívení Panny Marie za p. Vincence Sochu za účasti místního krojovaného souboru Pilky. 

Malá obec Lhotka zhruba o pěti stech obyvatelích se během slavností pokaždé rozroste o více než tisícovku diváků a čtyřista účinkujících.  

Vincenc Socha

Sběratel lidových písní a tanců pan Vincenc Socha, se narodil 9. ledna 1903 ve Štramberku, zemřel 2. 6. 1970 ve frýdecké nemocnici. Svůj život prožil ve Lhotce, kde také v r. 1936 založil národopisný sobor Pilky (dnes má soubor 6 tanečních párů a dvě zpěvačky). Pan Socha byl řídícím učitelem lhotecké školy, národopisný praovník, tělovýchovný, osvětový a politický činitel a funkcionář, přitom člověk hluboce věřící. Při studiu kulturního života zdejšího místa a okolí nemůžeme jeho osobnost přehlédnout. Je třeba se zmínit i o jeho nezištné pomoci postiženým občanům za německé okupace, kdy podporoval rodiny zatčených a vězněných občanů nejen ve Lhotce, ale i v okolí. Byl vlasteneckým kantorem, snažil se v mládeži i dospělých rozvíjet vztah k lidovému umění. 

Byl autorem i režisérem národopisných pořadů a scén, např.: Valašská svatba, dožínky, Kácení máje, Zrušení roboty, Pod májem, Dožatá, divadelních her: Krajánkova nevěsta, pohádka Vánoční dar, Pán hor, Radostné mládí, Srdce z pouti. Psal i články do časopisu Radostná země s tématikou: Leoš Janáček a Národopisná výstava v Praze r. 1895, Lidové písně ze Lhotky, Písně Anežky Šenkové z Měrkovic, Povozníci v našem kraji, Sedmdesátiny Antonína Kaluse. Největší a svým rozsahem neuvěřitelná práce Sochova tkví ale ve sběru lidových písní a tanců z obcí Kozlovice, Měrkovice, Lhotka, Myslík, Pstruží, Kunčice p. O., Čeladná, Frýdlant n.O. a dalších. Celkem zapsal na 1 200 písní a na 160 tanců a tanečních variant. Své sběry připravoval k publikování, ale podařilo se mu vydat vlastním nákladem pouze 1. díl (30 tanců), další byly vydány až v r. 1975 (50 tanců) a 1986 (62 tanců). Tyto 3 sbírky valašských tanců využívají národopisné soubory v celém širokém okolí dosud. Z rozsáhlé sbírky lidových písní dosud vydala obec Lhotka 3 sešitky: Lidové písně ze Lhotky pod Ondřejníkem od Marie Tobolové - I. svazek, Lidové písně zpod Ondřejníka od manželů Kalusových - II. svazek a Lidové písně zpod Hukvald od Anežky Šenkové - III. svazek. 

Ve Lhotce se oženil, s manželkou Janou postavili rodinný dům a vychovali dva syny i adoptovanou dceru. Jeho zásluha spočívá právě v tom, že se taneční a písňová tradice našeho kraje může přenášet prostřednictvím národopisných souborů z generací dob minulých na generace přítomné i budoucí. Jeho písemná pozůstalost má trvalou hodnotu a je nehynoucí památkou pro budoucno. Obec vydala k 25. výročí úmrtí v r. 1995 sborník Vincenc Socha život a dílo, věnovaný životu a dílu učitele, folkloristy, sběratele a dobrého člověka, poděkováním za jeho činnost je pamětní deska na Obecním domě ve Lhotce.

Sochovy národopisné slavnosti ve Lhotce pod Ondřejníkem
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky