Sponzoři

Festival pořádá Klub žen Lhotka z.s. a Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice 

ve spolupráci s obcí Lhotka za finanční podpory Moravskoslezského kraje.